بازگشت به خانه                    پيوند به نظر خوانندگان                     آرشيو  مقالات                  آرشيو صفحات اول                جستجو

جمعه 5 مهر ماه 1392 ـ  27 ماه سپتامبر 2013

سخنان روحانی را اينگونه هم می توان خواند

ديويد اعتباری

 کافی است با تغیراتی‌ مانند  "ایران" و "ایرانیان" به جای "جهان" و "جهانیان" در متن اصلی‌، سخنان روحانی را اينگونه هم بخوانيم:

 

آقای رئیس،

ایران ما ایرانی پر از بیم و امید است: بیم جنگ و مناسبات خصومت آمیز .....، بیم رویارویی هویت های مرگبار مذهبی، قومی و ملی، بیم نهادینه شدن خشونت و افراطی گری، بیم فقر و تبعیض خُرد کننده، بیم تباهی و نابودی منابع حیاتی، بیم بی توجهی به کرامت و حقوق انسان و بیم غفلت از اخلاق.

در برابر همه این بیم ها، امیدهای جدیدی نیز وجود دارد: امید اقبال مردم و نخبگان در سراسر ایران به "آری برای صلح و نه برای جنگ"، و امید به ترجیح گفت و گو بر ستیز، و اعتدال بر افراط.

یک نمونه زنده، گزینش هوشیارانه امید و تدبیر، و اعتدال توسط مردم بزرگ ایران در انتخابات اخیر است؛که ..... نشان داد که..... اعتقاد راسخ حکومت و مردم ما به صلح پایدار، ثبات، آرامش، حل مسالمت آمیز مناقشات و تکیه بر آراء عمومی به عنوان پشتوانه قدرت، مقبولیت و مشروعیت، نقشی والا در فراهم کردن چنین محیط امنی داشته است.

 

آقای رئیس، خانم ها و آقایان

دوران حساس انتقالی کنونی ایران مشحون از خطرات، و البته توأم با فرصت های کم نظیری است. هرگونه محاسبه نادرست از وضعیت خود و دیگران، آسیب های تاریخی را در بر دارد تا جایی که خطای یک بازیگر، اثرات منفی بر همگان خواهد داشت. آسیب پذیری، پدیده ای ملی‌ و فراگیر شده است.

در این گذر حساس در تاریخ ایران و جهان..، عصر بازی های با حاصل جمع صفر پایان یافته است؛ ولی هنوز معدودی از بازیگران روش ها و ابزارهای کهنه شده، و عمیقاً ناکارآمد را بکار می گیرند تا برتری و سلطه پیشین خود را حفظ کنند. نظامی گری و استفاده از ابزارهای نظامی و خشن برای انقیاد دیگران، نمونه ناکارآمدی از تداوم کنش های کهنه در شرایط نوین است.

اقدامات زورمدارانه ... برای حفظ و تداوم سلطه و برتری ...، با مجموعه ای از قالب های مفهومی همراه شده که همگی ضد صلح، ضد امنیت، ضد کرامت انسانی و ضد آرمان های بشری می باشند. از جمله این قالب های مفهومی، یکسان سازی جامعه و تعمیم ارزش های حکومت ولایت فقیه بعنوان ارزش های ملی‌ است. قالب دیگر، حفظ فرهنگ  و تقسیم دو اردوگاهی ایران  به "مای برتر" و "دیگران دون تر" می باشد. قالب دیگر مفهومی، ایجاد ترس و تهدید، از برآمدن بازیگران نوظهور در سیاست ایران است.

در چنین فضائی، خشونت های دولتی و غیردولتی، مذهبی و فرقه ای و حتی نژادی افزایش یافته و هیچ تضمینی وجود ندارد اوضاع فعلی‌ نیز در دام گفتمان ها، رفتارها و کردارهای خشن گرفتار نیاید. تاثیر فاجعه بار روایت های افراطی و خشن را نباید دست کم گرفت.

در این میان، خشونتِ راهبردی که در تلاش برای حذف دیگران  از فضای عمل طبیعی آنها، سیاست های موسوم به مهار....و تلاشی که برای بر هم زدن حدود و ثغور سیاسی متبلور می شود، بسیار خطرناک و تنش آفرین است.

در گفتمان متعارف سیاسی رژیم، یک مرکز صالح رهبری با حاشیه های غیرصالح به تصویر در آمده است. در این تصویر نسبتِ کانون قدرت.... و حاشیه ها، نسبتی آمرانه قلمداد شده است. گفتمان مرکزگرایی .... و حاشیه گرایی .... سبب استقرار نوعی نظم تک گویی و مونولوگ در سطح روابط ملی‌ شده است. ایجاد مرزهای نادرست هویتی و ... ستیز.. های خشن رایج .....گفتمان های تبلیغاتی و بی اساس حقوق بشر ستیزانه، ابرازعقیده هراسانه،دمکراسی‌ هراسانه وآزادی هراسانه به واقع تهدیدی جدی علیه ثبات ملی‌  و امنیت انسانی است.

این گفتمان تبلیغاتی، با طرح و القای تهدیدات فرضی و خیالی شکل خطرناکی به خود گرفته است. یکی از این تهدیدات خیالی، خطر موهوم آزادی بیان و تشکلهای حزبی و سیاسی  است. به بهانه این تهدید موهوم، چه اقدامات ناهنجار و چه جنایت ها در سه دهه گذشته صورت نگرفته است؟...... صریحاً و با قاطعیت تمام و با استناد به مدارک و شواهد متقن اعلام می دارم که آنهائی که دم از تهدید ... می زنند، یا خود تهدید علیه صلح و امنیت ملی‌ اند یا به تهدید دامن می زنندحق بیان و عدالت سیاسی و اقتصادی نه فقط تهدید نیست، بلکه در آرمان و عمل، پیوسته منادی صلحِ عادلانه و امنیت همه جانبه بوده است.

 

آقای رئیس، خانم‌ها، آقایان،

در کمتر نقطه ای از جهان، خشونت حکومت مذهبی‌ مانند ایران خانمان سوز بوده است. مداخله گروه‌های نظامی و فشار.....و رفتار خشن سرکوبگرانه علیه مردم ...، ترور شخصیت های سیاسی و مردم عادی در ایران و اعدام و زندان و شکنجه و سرکوب نمونه هایی از خشونت در سه دهه گذشته .. اند.

آنچه بر مردم مظلوم ایران می رود، چیزی جز یک خشونت ساختاری نیستایران در اشغال یک گروه خاص است. حقوق اولیه ایرانیان به طور فاجعه باری نقض می شود و .... جنایاتی که بر مردم بی گناه ایران می رود، خشونت نهادینه ای را به نمایش می گذارد که برای توصیف آن، آپارتاید مفهوم و واژه کم وزنی بنظر می آید.

فاجعه انسانی در ایران نمونه دردناکی از گسترش فاجعه آمیز خشونت و افراط در منطقه ماست. از ابتدا.... برخی از بازیگران  با استفاده از منابع تسلیحاتی و اطلاعاتی و تقویت گروه های افراطی، سعی در نظامی کردن ... داشتند، ...... نمی توان اهداف.....  را با پنهان شدن پشت کلمات بشردوستانه، تحقق بخشید...... استفاده غیر قانونی و غیرکارآمد از تهدید یا استفاده از زور، تنها به گسترش خشونت و بحران ,,,,, دامن خواهد زد.

.....

.....، خانم‌ها، آقایان،

خشونت و افراط امروز نه تنها ابعاد مادّی، بلکه ابعاد معنوی زندگی همه ایرانیان را در بر گرفته است. خشونت و افراط جایی برای مدارا و تفاهم که لازمه زندگی انسان و جامعه مدرن است نمی گذارد. نابردباری مسئله امروز  ملت ماست؛ باید بردباری را در پرتو اندیشه ...، رویکردهای فرهنگی و رهیافت های سیاسی تقویت کرد. جامعه ایران را باید از مرحله بردباری منفی به مرحله تعاون مشترک ارتقا داد. دیگران را نباید فقط تحمّل کرد بلکه باید با دیگران کار کرد.

ملت ایران از جنگ، خشونت و افراط خسته اند و این فرصتی بی نظیر است. آنها امید به تغییر وضعیت کنونی دارندملت ایران باور دارد که با ترکیب هوشمندانه ای از امید و اعتدال می توان همه چالش ها را مدیریت کرد. جنگ افروزان می خواهند امیدها را بخشکانند. در حالی که امید به تغییر مثبت، مفهومی فطری،....، فراگیر و ملی‌ است.

زیربنای امید، باور به اراده عمومی مردم ایران برای مبارزه با خشونت و افراط، تغییر پذیری، مخالفت با ساختارهای تحمیلی، بها دادن به گزینش و عمل مسئولانه انسانی است. امید، بی تردید یکی از بزرگترین نعمت های خداوند مهربان به همه انسان هاست. اعتدال نیز به معنای حرکت خردمندانه، هوشمندانه، زمان مند و مکان مند در تلفیق آرمان های والا، گزینش راهبردهای اثرگذار و در نظر گرفتن واقعیت هاست.

مردم ایران در ... درحرکتی هوشمندانه به گفتمان امید و تدبیر و اعتدال رای دادند.ترکیب امید و تدبیر و اعتدال ...... به آن معناست که حکومت  ایران ..... نسبت به امنیت مردم، مسئولانه برخورد .. کند و آمادگی همکاری چند جانبه و همه جانبه با سایر بازیگران مسئول در این عرصه ها را دارد. ما باید از صلح مبتنی بر دموکراسی و صندوق رأی در ایران  دفاع .. کنیم ..... راه های خشونت آمیز برای بحران های ملی‌ وجود ندارد و تنها به کمک خرد انسانی و با تعامل و اعتدال می توان بر واقعیت های تلخ جامعه.... غلبه کرد. لذا تضمین صلح و دموکراسی، و تأمین منافع مشروع ملت ، با نظامیگری محقق نمی شود.

 ملت ایران بدنبال راه حل مسایل و نه تولید مشکلات است. هیچ پرونده و موضوعی نیست که با امید و اعتدال، با احترام متقابل و با نفی خشونت و افراط قابل حل نباشد........ این یک شعار سیاسی نیست. بلکه بر اساس شناخت عمیق وضعیت ..... ایران، شرایط بین المللی و پایان بازی ها با حاصل جمع صفر و ضرورت یافتن اهداف و منافع مشترک برای رسیدن به تفاهم ملی‌ مشترک است......

لذا ملت  ایران ضمن پافشاری بر اعمال حقوق خود و ضرورت احترام و همکاری... در اعمال این حقوق، آماده .... بدون تأخیر برای اعتمادسازی متقابل و رفع... ابهامات از طریق شفافیت کامل می‌باشد.

ملت ایران به دنبال تعامل سازنده بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک ملی‌ است و در این چارچوب در پی افزایش تنش ..... نیست. .........در صورت عزم سیاسی رهبران..... و خودداری از دنبال کردن منافع گروه های فشار ......، می‌توان به چارچوبی برای مدیریت اختلافات رسید. در این چارچوب موضع برابر، احترام متقابل و اصول مسلم شناخته شده بین‌المللی باید مبنا باشد؛ البته در این زمینه انتظار ما ..... شنیدن صدای واحد است.

 

.....، خانم‌ها، آقایان،

در این سال ها، یک صدای مسلط پیاپی شنیده شده است که "گزینه سرکوب روی میز است"، اما امروز بگذارید در برابر این سخن ناکارآمد و غیرقانونی بگویم "صلح ، آزادی و عدالت در دسترس است." پس به نام  رئیس جمهور ایران در گام نخست پیشنهاد می کنم طرح "دولت علیه خشونت و افراطی گری" در دستور کار رژیم  قرار گیرد و همه سازمان‌ها و نهاد مدنی تلاش‌های جدیدی را برای سوق دادن رژیم به این سو سامان دهند. باید به جای گزینه ناکارآمد "ائتلاف برای  سرکوب"  به "ائتلاف برای تحمل و همبستگی‌" در  ایران اندیشید. امروز  ملت ایران شما و همه .... را به برداشتن گامی فراپیش می خواند؛ دعوتِ "دولت علیه خشونت و افراطی گری".ما باید بپذیریم و بتوانیم در اینجا افقی را بگشاییم که در آن به جای  جنگ، صلح، به جای خشونت، مدارا، به جای زندان، شکنجه و اعدام، پیشرفت، به جای تبعیض، عدالت، به جای فقر، برخورداری و به جای استبداد، آزادی در ایران بهتر دیده شود.

 

به گفته فردوسی، شاعر بلند آوازه ایران:

بکوشید نیکی به کار آورید

چو دیدید سرما، بهار آورید

علیرغم همه مشکلات، من عمیقاً به آینده امیدوارم. با همبستگی ملی‌  علیه خشونت و افراط، تردیدی ندارم که آینده روشن است. اعتدال، آینده ایران را درخشان خواهد کرد. امید من، علاوه بر تجارب شخصی و ملی، از این باور مشترک ... نشأت می گیرد که ایران را سرانجامی نیکوست و روشن.

...متشکرم.

 

نظر خوانندگان

 

 

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

 

بازگشت به خانه

 

create counter